Qui Som?

El Sindicat de l’Ensenyament Públic (SEP) és: una organització sindical

  • sense ànim de lucre i sense
  • independent d’organismes estrangers, de l’Administració Pública, partits polítics i qualsevol altra associació sindical o religiosa 
Amb caràcter

Democràtic: tant pels objectius que es proposa com pel seu funcionament intern, que es basa en la participació activa i directa de la seva afiliació
Progressista: en la mesura que un dels seus objectius és l’avenç i consolidació de millores en l’ensenyament públic i en les condicions sociolaborals dels treballadors i les treballadores de l’ensenyament públic
De funcionament assembleari: el funcionament del Sindicat es basa en les assemblees d’afiliats i afiliades les quals seran el genuí mètode de participació i consulta
No sexista: ja que lluitarà per la plena igualtat d’oportunitats entre homes i dones i potenciarà la participació d’ambdós sexes en tots els òrgans del Sindicat
Plural: quant el respecte per a totes les creences ètiques, polítiques, filosòfiques i religioses de la seva afiliació i els corrents d’opinió en torn a l’acció sindical
Intercultural i pluriètnic: combatrà el racisme i la xenofòbia i promourà els valors del respecte, la tolerància i la convivència entre els membres de les diferents ètnies i pobles
De classe treballadora: en tant que és una associació sindical de treballadors i treballadores de l’ensenyament públic amb el ferm plantejament de mantenir llaços solidaris amb la resta de treballadors i treballadores.
Internacionalista: ja que s’establiran lligams de cooperació amb altres sindicats d’ensenyament d’altres països

Són finalitats del SEP la representació i gestió dels drets i interessos legítims dels seus afiliats, així com l’assoliment d’un ensenyament andorrà públic, gratuït, obligatori, democràtic, no discriminatori, pluralista, laic, no sexista, de qualitat, científic (rigorós i actualitzat) i que potenciï la formació integral.

Comité Executiu (2017-2019)

       Sr. David Garcia Garcia, Secretari General

       Sra. Mónica Sànchez Molina, Secretària d’Organització

       Sr. Albert Maluquer Ribes, Secretari Administratiu

       Sra. Anna Papió Bertrán, Secretària de Finances

       Sra. Sílvia Soares, Secretària Executiva

       Sra. Elodie Torres Mariojouls, Secretària Executiva

       Sr. David Barbosa, Secretari Executiu

       Sr. Jean Pascal Guil, Secretari Executiu

       Sra. Elòdia GIralt, Secretària Executiva

       Sr. Alexis Alvarez, Secretari Executiu

       Sra. Marie-France Chapelais, Secretària Executiva